E-hulajnogi – sharing – Polska.
  Trzeci kwartał 2020 roku

  Hulajnogi sharing Polska - trzeci kwartał 2020 r.

  Poniżej przedstawiamy dane na temat polskiego rynku współdzielonych hulajnóg elektrycznych aktualne na połowę lipca 2020 r. Ukazują one ofertę po upływie ok. 4,5 miesiąca od momentu stwierdzenia w Polsce pierwszych przypadków koronawirusa, które w późniejszym okresie zaowocowały m.in. odgórnymi ograniczeniami w swobodnym przemieszczaniu się ludności. Należy zastrzec, że nie wszyscy dostawcy sharingu e-hulajnóg dzielą się danymi o liczbie udostępnianych urządzeń, dlatego prezentowane dane bazują w niektórych przypadkach na publicznie dostępnych źródłach, które nie gwarantują 100-procentowej dokładności.

  Sharing e-hulajnogi Polska - trzeci kwartał 2020 r.
  Operatorzy hulajnóg działający w Polsce. Infografika pokazuje liczbę hulajnóg współdzielonych danej marki ogólnopolsko oraz miasta, w których działa marka. Źródło: Mobilne Miasto

  Komentarz:

  • W porównaniu do stanu sprzed trzech miesięcy liczba elektrycznych hulajnóg dostępnych na ulicach polskich miast wzrosła blisko trzykrotnie. Tym samym nie tylko powróciła do poziomu ze szczytu ubiegłorocznego sezonu (tj. podaży 10-11 tys. urządzeń), ale przebiła go już o 30 proc.
  • Oferta e-hulajnóg „na minuty” dociera do coraz większej liczby miejscowości w Polsce. W lipcu 2020 r. można je było spotkać w aż 35 miejscowościach, co stanowi wzrost o 75 proc. w porównaniu do kwietnia tego roku oraz o blisko 85 proc. w porównaniu do szczytu sezonu w 2019 r.
  • Dynamiczny rozwój rynku e-hulajnóg idzie w parze w pozytywnym postrzeganiem tego środka lokomocji przez Polaków – co pokazało pierwsze ogólnopolskie badanie postrzegania UTO (urządzeń transportu osobistego – do pobrania tutaj). Respondenci są przekonani m.in., że popularność tego środka transportu będzie rosła (wskazało tak 72 proc. badanych), że może on na krótkim odcinku zastąpić samochód (83 proc. wskazań), oraz że UTO będą miały dobry wpływ na jakość powietrza (uważa tak aż 91 proc. Polaków).
  • Najliczniejszą flotę współdzielonych e-hulajnóg można spotkać w Warszawie – oferta sięga tu 5,3 tys. urządzeń i jest to blisko 38 proc. udziału w krajowym rynku. Następnie w Krakowie (ponad 2,8 tys. urządzeń; 20 proc. udziału), Trójmieście (blisko 1,5 tys. urządzeń; ponad 10 proc. udziału), Poznaniu (900 urządzeń; ponad 6 proc. udziału) oraz we Wrocławiu (ponad 800 urządzeń; niecałe 6 proc. udziału).
  • Usługi sharingu e-hulajnóg oferowane są w Polsce już przez 12 firm – o trzy więcej niż w kwietniu 2020 r. Stało się tak za sprawą wejścia na rynek dużej marki Dott oraz  powrotu po pandemii dwóch innych dużych sieci: Bird oraz Free Now (ta ostatnia marka zastąpiła dotychczasowego hive’a).
  • Wśród firm oferujących największą liczbę e-hulajnóg w Polsce znajduje się kilku operatorów o zbliżonym udziale rynkowym: francusko-holenderski Dott (3 tys. e-hulajnóg; 21 proc. udziału w rynku), polski blinkee.city (ponad 2,7 tys. urządzeń; 19 proc. udziału), estoński Bolt (ponad 2,5 tys. urządzeń; 18 proc. udziału) oraz amerykański Lime (blisko 2,3 tys. urządzeń; 16 proc. udziału).
  • Aktualnie trwa proces legislacyjny – tzw. lex UTO – który ma wpisać do polskiego porządku prawnego urządzenia transportu osobistego, w tym elektryczne hulajnogi. Uwagi Stowarzyszenia Mobilne Miasto opublikowane 14 lipca w Rządowym Centrum Legislacji otwierają listę ponad stu głosów przesłanych w ramach konsultacji publicznych projektu regulacji, przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.
  • Niektóre polskie miasta podejmują na własną rękę próby uporządkowania ruchu i postoju elektrycznych hulajnóg. Przykładowo, Kraków uruchamia sieć kilkudziesięciu tzw. „Punktów mobilności” i chce skłonić wypożyczalnie e-hulajnóg, by te ograniczyły użytkownikom możliwość pozostawiania pojazdów wyłącznie w tych punktach (postuluje też ograniczenia prędkości e-hulajnóg). Również Katowice negocjują z operatorami e-hulajnóg zasady zbliżonego w swoich założeniach przedsięwzięcia.

  Dla porównania poniżej pokazujemy stan rynku sharingu hulajnóg trzy miesiące wcześniej, czyli w połowie kwietnia 2020 r.:

  Hulajnogi sharing Polska - drugi kwartał 2020 r.

  Treść: Mobilne Miasto, współpraca: SmartRide.pl


  Wykorzystanie danych z tego materiału wymaga powołania się: „Źródło: Mobilne Miasto / SmartRide.pl

  WSPARCIE