E-hulajnogi – sharing – Polska. Pierwszy kwartał 2023 roku

  Hulajnogi elektryczne w Warszawie
  Fot. ZD/SmartRide.pl

  Przełom marca i kwietnia to tradycyjnie okres, w którym – wraz z nadejściem wiosennej aury – intensywnie rozwijają się usługi współdzielonej mikromobilności. Poniżej przedstawiamy stan tego rynku na dzień 31 marca 2023 roku w odniesieniu do sharingu hulajnóg elektrycznych.

  Elektryczne hulajnogi - sharing - 1 kwartał 2023
  Operatorzy współdzielonych e-hulajnóg działający w Polsce. Infografika pokazuje liczbę hulajnóg danej marki ogólnopolsko oraz liczbę miast, w których działa marka. Źródło: Mobilne Miasto

  Komentarz:

  • W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dostępność współdzielonych e-hulajnóg w Polsce wzrosła o blisko 65 proc. do poziomu 73,5 tys. pojazdów, które dostępne były w 122 miejscowościach (wzrost o 37 proc. rok do roku).

  • Analizując lokalizacje notujące największe wzrosty podaży elektrycznych hulajnóg zauważamy, że dotyczą nierzadko tych obszarów, w których systemy roweru miejskiego nie ruszyły lub ruszyły w mniejszej skali. I tak współdzielonych e-hulajnóg było na koniec I kwartału:

   • wielokrotnie więcej na Śląsku, gdzie miasta czekają na system roweru metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM): np. w Katowicach aż 11-krotnie (!), w Chorzowie ponad 4-krotnie, a w Gliwicach blisko 3-krotnie więcej;

   • ponaddwukrotnie więcej we Wrocławiu (o 113%), w którym marcowy start Wrocławskiego Roweru Miejskiego odbył się przy 50 proc. docelowej floty pojazdów;

   • o ponad połowę (55 proc.) więcej w Poznaniu, który po 11 latach zrezygnował z systemu roweru miejskiego;

   • wyraźnie więcej w miastach, które ograniczyły podaż rowerów miejskich: w Warszawie o ponad 40 proc. więcej, a w Lublinie blisko 2,5-krotnie więcej;

   • istotnie więcej tam, gdzie już od lat nie funkcjonuje rower miejski: w Krakowie o 36 proc., a w Trójmieście o 19 proc. więcej.

  • Pomimo oferowania usług współdzielenia e-hulajnóg przez łącznie 10 operatorów, aż 97 proc. krajowego rynku stanowią 4 marki. Są to (w kolejności od oferującej najwięcej pojazdów): Tier, Bolt, Lime i Dott.

  • Dwie trzecie polskiego rynku sharingu e-hulajnóg skoncentrowanych było w dziewięciu miastach: Warszawie (16 tys. pojazdów), Trójmieście (8,9 tys.) Krakowie (7 tys.), Wrocławiu (5,2 tys.), Poznaniu (4,5 tys.), Szczecinie (2,5 tys.), Katowicach (2 tys.), Łodzi (1,7 tys.) i Bydgoszczy (1 tys.).

  • Sezon 2023 będzie kolejnym rokiem szukania takiej formuły funkcjonowania e-hulajnóg w przestrzeni miejskiej, która będzie optymalna dla wszystkich zainteresowanych stron: samych użytkowników usług (dostępność, wygoda, jakość, cena), władz samorządowych (kwestia porządku i bezpieczeństwa publicznego), tzw. nieużytkowników (nieutrudnianie korzystania z miasta), a także operatorów usług (rentowność).

  Dla porównania poniżej pokazujemy stan polskiego rynku współdzielonych hulajnóg w analogicznym okresie rok wcześniej, tj. na koniec marca 2023 roku.

  Hulajnogi elektryczne - sharing - marzec 2022 r.

  Treść: Mobilne Miasto, współpraca: SmartRide.pl


  Wykorzystanie danych z tego materiału wymaga powołania się: “Źródło: Mobilne Miasto / SmartRide.pl

   

  WSPARCIE