Rowery – bikesharing – Polska.
  Pierwszy kwartał 2020 roku

  Rowery Polska Bikesharing
  Fot ZD / SmartRide.pl

  Poniżej przedstawiamy dane na temat polskiego rynku współdzielonych rowerów miejskich pod koniec pierwszego kwartału 2020 r. Ukazują one stan oferty systemów bikesharingu na połowę marca – jest to moment, w którym wiele systemów roweru miejskiego w Polsce rozpoczęło już sezon (na czele z największym – warszawskim Veturilo). Nadal jednak blisko trzy czwarte systemów pozostaje nieuruchomionych.

  Bikesharing Polska - marzec 2020
  Operatorzy rowerów działający w Polsce. Infografika pokazuje liczbę rowerów współdzielonych danej marki ogólnopolsko oraz miasta, w których działa marka

  Komentarz:

  • Po okresie zimowym, w którym mogliśmy korzystać z zaledwie trzech systemów całorocznych (Wrocławski Rower Miejski, Rowerowe Łódzkie i komercyjny Acro Bike w Warszawie), w połowie marca aktywnych było już w Polsce 26 systemów bikesharingu, których rowery dostępne były łącznie w 35 miejscowościach (system „Rowerowe Łódzkie” czyli Wojewódzki Rower Publiczny obejmuje 10 miejscowości).
  • Łączna podaż rowerów miejskich to obecnie 14.572 jednoślady (w tym zaledwie ok. 1 proc. rowerów wspomaganych elektrycznie). Jest to ok. 55 proc. floty przewidywanej na sezon 2020 dla blisko stu systemów bikesharingu.
  • Największe działające systemy mają obecnie miasta: Warszawa (5.792 rowerów), Wrocław (2.075), Poznań (1.702) oraz województwo łódzkie (1.002). W dalszej kolejności Bydgoszcz (610), Szczecin (583), Toruń (450) i Zielona Góra (400).
  • W dalszym ciągu nieaktywne pozostają systemy rowerowe w trzech dużych miastach: w Krakowie (trwał dialog techniczny poprzedzający przyszły przetarg), w Trójmieście (trwały przygotowania do reaktywacji systemu e-rowerów przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot) oraz w Łodzi (trwało przedłużające się postępowanie przetargowe).
  • Największym dostawcą usługi bikesharing w Polsce pozostaje Nextbike Polska S.A., którego udział rynkowy (liczony liczbą zarządzanych rowerów) wynosi aż 86 proc..

  Dla porównania poniżej pokazujemy stan rynku bikesharingu nieco ponad dwa tygodnie wcześniej, na koniec lutego 2020 r.

  Bikesharing Polska - luty 2020

  Treść: Mobilne Miasto, współpraca: SmartRide.pl


  Wykorzystanie danych z tego materiału wymaga powołania się na źródło: “Mobilne Miasto / SmartRide.pl

  WSPARCIE