Adam Jędrzejewski: Mikromobilność. Dane na jedno kliknięcie

  Adam Jędrzejewski
  Adam Jędrzejewski, założyciel i prezes stowarzyszenia Mobilne Miasto

  Sharing środków lokomocji to rynek młody, a mikromobilność – jeszcze młodszy. Obserwujemy tu wielkie inwestycje i projekty, nowych graczy, gwałtowną ekspansję, eksperymentalne modele biznesowe. Z drugiej strony – głośne niepowodzenia, problemy, wyzwania większe od przewidywanych, prawo nienadążające za życiem. Łatwo tu o euforię, łatwo o zimny prysznic. Ale realia komunikacyjne i środowiskowe współczesnych miast powodują, że trend wydaje się oczywisty: przyszłością jest zarówno sharing pojazdów, jak i mikromobilność, która na krótsze trasy może być najwygodniejszą i najbardziej efektywną formą transportu w mieście.

  Typową cechą tak młodego rynku jest deficyt wiedzy. Sprzyja on narastaniu mitów, z natury szkodliwych.

  Firmom utrudnia on kalkulację i planowanie, a władzom, samorządom, mediom i opinii publicznej uniemożliwia właściwą ocenę skali wyzwań i dobór optymalnych rozwiązań. Niedoszacowanie problemu może prowadzić do równie nieadekwatnych działań, jak jego wyolbrzymianie – a przy sharingu mikromobilności miewamy czasem do czynienia z obydwoma tymi zjawiskami naraz.

  Misją stowarzyszenia Mobilne Miasto jest m.in. propagowanie zrównoważonego rozwoju współdzielonej mikromobilności, korzystnego dla miast i ich mieszkańców.

  Dlatego chcemy dostarczać jak najwięcej pewnych, zweryfikowanych informacji na temat stanu oferty na tym rynku.

  Jako organizacja skupiająca kilkanaście firm związanych z branżą sharingu, na co dzień konkurujących ze sobą, mamy szczególne kompetencje do ich przygotowania w sposób wiarygodny i rzetelny. Nadszedł czas, by dostarczać je na rynek na regularnych zasadach.

  Serwis SmartRide.pl, który śledzi i opisuje rozwój miejskiej mikromobilności w Polsce i na świecie od samych początków tego zjawiska, jest naturalnym partnerem w takim przedsięwzięciu. Dlatego wspólnie uruchamiamy projekt „Mikromobilność. Strefa Danych”.

  Strona ta ma być niejako hubem informacyjnym.

  Oprócz publikowania regularnych autorskich opracowań Mobilnego Miasta, ukazujących cykliczne statystyki dla polskiego rynku mikromobilności, będzie ona ułatwiała dotarcie do aktualnych zewnętrznych (zagranicznych i krajowych) źródeł danych, informacji i raportów opisujących tę dziedzinę.

  Jestem przekonany, że tak pomyślana Strefa Danych będzie na polskim rynku informacyjnym nową, cenną wartością, upraszczając dostęp do wiedzy o współdzielonej mikromobilności samorządowcom, mieszkańcom miast, biznesowi, mediom i wszystkim, którzy jej potrzebują.

  Adam Jędrzejewski, założyciel i prezes stowarzyszenia Mobilne Miasto

  WSPARCIE