Rowery – bike sharing – Polska. Trzeci kwartał 2023 roku

  Nadejście jesieni jest dla współdzielonej mikromobilności początkiem zmierzchu tzw. wysokiego sezonu, co związane jest bezpośrednio z wchodzeniem w okres roku o mniej sprzyjających warunkach pogodowych. Rynek jest wtedy z jednej strony rozpędzony konsumowaniem wielu ciepłych miesięcy – osiągając nierzadko maksimum podaży – ale też ogranicza już swoją sezonową ofertę. Poniżej przedstawiamy stan tego rynku na dzień 30 września 2023 roku w odniesieniu do zautomatyzowanych systemów krótkoterminowego wypożyczania rowerów. Jest to także czwarty rok objęty przez nas monitoringiem oferty współdzielonej mikromobilności w Polsce w ramach Strefy Danych.

  Bike sharing - Polska - 3 kwartał 2023
  Operatorzy bike sharingu działający w Polsce. Infografika pokazuje liczbę rowerów danej marki ogólnopolsko oraz liczbę systemów zarządzanych przez danego operatora. Źródło: Mobilne Miasto

  Komentarz:

  • W końcu września 2023 roku z ogólnodostępnych systemów współdzielenia rowerów korzystać można było w Polsce w rekordowej liczbie 112 miejscowości w ramach 79 systemów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku stanowiło to wzrost o 19 proc. jeśli chodzi o liczbę miejscowości, co wskazuje na geograficzne rozprzestrzenienie się instytucji tzw. roweru miejskiego (przy czym na niezmienionym poziomie pozostała liczba funkcjonujących systemów).

  • Pierwszych sześć miast z najliczniejszą ofertą bike sharingu odpowiadało za połowę ogólnopolskiej podaży rowerów miejskich. Miastami tymi były: Warszawa (ponad 3,6 tys. pojazdów), Wrocław (ponad 2,4 tys.), Łódź (ponad 1,6 tys.), Katowice (blisko 1,2 tys.), Gdańsk (ponad 1,1 tys.) oraz Szczecin (ponad 850). Pozostałych ponad sto miejscowości, z podażą blisko 10,5 tys. rowerów miejskich, stanowiło drugą połowę tego rynku.

  • Łączna liczba wszystkich rowerów z ogólnodostępnych systemów współdzielenia w Polsce wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2023 roku blisko 21,4 tys. pojazdów, w tym ok. 1 tys. (4 proc. rynku) e-bike’ów dostępnych w ramach komercyjnych systemów typu free-floating. Była to wartość o 10 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, a wpływ na taki stan rzeczy miały przede wszystkim duże systemy rowerowe, które zostały albo zmniejszone (np. warszawskie Veturilo), albo zawieszone (np. Poznański Rower Miejski), albo jeszcze nie doczekały się uruchomienia, jak np. system Roweru Metropolitalnego GZM (Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii).

  • Największym w Polsce dostawcą bike sharingu na koniec września 2023 roku pozostawał Nextbike, który w ramach 34 prowadzonych systemów dostarczał do 55 miejscowości ponad 11,7 tys. współdzielonych rowerów. W następnym roku pozycja ta ulegnie dalszemu wzmocnieniu, a to z uwagi na dostarczenie 31 gminom GZM, w ramach 5-letniego kontraktu, rekordowej liczby 7 tys. jednośladów. Wśród innych operatorów systemów rowerowych w Polsce należy wyróżnić też Roovee (blisko 3,2 tys. rowerów w 31 miejscowościach i 15 proc. udziału w rynku), Freebike (blisko 2,5 tys. rowerów w czterech miastach i 11 proc. udziału w rynku) oraz po raz pierwszy w Polsce Inurba Mobility (2,1 tys. pojazdów w 15 miejscowościach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach systemu roweru metropolitalnego Mevo, w sumie 10 proc. udziału w rynku).

  • Tym, co wyraźnie odróżnia systemy rowerowe od hulajnogowych (a efektywność jednych i drugich bywa przedmiotem porównań), jest średnia liczba wypożyczeń każdego pojazdu we flocie. Bike sharing wypada w tym zestawieniu zdecydowanie bardziej korzystnie. Średnia dzienna liczba wypożyczeń per rower oscyluje w granicach kilku (np. 3-5), podczas gdy ten sam wskaźnik per hulajnoga rzadko przekracza 1. Nie bez wpływu na ten stan rzeczy jest oczywiście cena usługi: zdecydowana większość systemów roweru miejskiego w Polsce finansowana jest ze środków publicznych (w przeciwieństwie do oferty sharingu e-hulajnóg), co pozwala zaoferować ich użytkownikom często prawie nieodpłatny dostęp do usługi.

  Dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są rozwojem rynku współdzielonej mikromobilności w Polsce: już teraz zapowiadamy czwarty coroczny raport rynkowy, którego publikacja planowana jest w pierwszym kwartale 2024 roku. Dotychczasowe trzy raporty można bezpłatnie pobrać pod następującymi linkami: “Stress test zaliczony” (2020), “Na nowych prawach” (2021) oraz “Rekordowa podaż pojazdów” (2022).

  Poniżej pokazujemy porównawczo stan polskiego rynku bike sharingu w analogicznym okresie rok wcześniej, tj. na koniec września 2022 roku.

  Infografika - bike sharing - Polska - 3 kwartał 2022

  Treść: Mobilne Miasto, współpraca: SmartRide.pl


  Wykorzystanie danych z tego materiału wymaga powołania się: Źródło: Mobilne Miasto / SmartRide.pl

  WSPARCIE