Podane przez firmę Dott wybrane statystyki za 2021 r. dotyczą częściowo tempa rozwoju samej sieci, a częściowo nawyków jej użytkowników. Dane są w większości przedstawione zbiorczo dla całego europejskiego biznesu firmy (choć jest także kilka o Polsce) i dość wybiórcze, jednak nawet w takim ujęciu mówią coś o rynku współdzielonej mikromobilności, na którym Dott jest jednym z największych operatorów w Europie. Przede wszystkim: mówią o tym, że rynek rośnie.

Zacznijmy od Polski. Z najnowszego komunikatu prasowego firmy dowiadujemy się m.in, że:

  • w Polsce w 2021 r. liczba użytkowników hulajnóg Dott wzrosła o 105 proc.
  • wykonali oni o 130 proc. więcej przejazdów niż w roku poprzednim.
  • średnia cena przejazdu w Polsce to 3,90 zł

Wartości bezwzględnych firma nie podała. Jeśli chodzi o dwie pierwsze dane, to dynamika w Polsce i na świecie jest bardzo podobna – we wszystkich swoich europejskich lokalizacjach Dott obsłużył średnio o 125 proc. więcej przejazdów niż rok wcześniej, a liczba użytkowników jego jednośladów również wzrosła ponaddwukrotnie (o 104 proc.). I w Polsce, i na świecie szczytowym miesiącem był wrzesień, co firma wiąże z powrotem do pracy w biurach w dużej części Europy.

Dott w Polsce - 2021 rok - grafika
Wybrane dane statystyczne dla Polski podane przez firmę Dott za 2021 rok. Źródło: komunikat prasowy Dott

Jeśli chodzi o nawyki użytkowników – jednoślady Dott są najbardziej intensywnie wykorzystywane w godzinach 16.00-19.00 – najpewniej starają się uniknąć w ten sposób korków w szczycie. Dodajmy, że w pięciu miastach na świecie firma, oprócz elektrycznych hulajnóg, oferuje także elektryczne rowery (w sumie ok. 10 tys.) i zapowiada rozszerzanie tej usługi.

Na wszystkich rynkach, na których działa Dott, średnia odległość podróży wynosi 2,8 km i trwa ona przeciętnie ponad 11 minut. Przy czym aż 38 proc. przejazdów odbywa się nie w rozliczeniu stricte minutowym, lecz z wykorzystaniem karnetów.

Rok 2021 przyniósł znaczne zwiększenie skali działalności operatora. Dott działa obecnie w 38 miastach w 9 krajach. Dla porównania – w roku 2020 z usług operatora można było skorzystać w 20 lokalizacjach w 7 państwach. Liczebność floty operatora wzrosła o 100 proc.

Dott jest partnerem SmartRide.pl w projekcie “SmartRide. Przepis na jazdę


WSPARCIE