Poniżej przedrukowujemy dzisiejszą informację prasową Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które przygotowało zestawienie głównych zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych w krajach UE. Jak wynika z opisu, materiał powstał na podstawie ankiety, w której europejskie konsumenckie centra ECC-Net odpowiedziały na pytania dotyczące m.in. prędkości maksymalnej, obowiązku ubezpieczenia e-hulajnóg czy niezbędnego wyposażenia pojazdu.

Ze swojej strony uprzedzamy, że materiał ECK jest dość mocno wybiórczy i trudno traktować go jako kompleksowy przegląd przepisów dla mikromobilności w krajach UE. Ponadto koncentruje się na sferze sharingowej, zapewne wychodząc z założenia, że turyści najczęściej nie zabierają własnych e-hulajnóg, lecz wypożyczają te na minuty.

Niemniej – może dostarczyć kilku wartościowych informacji praktycznych, jak również dać przegląd tego, jak bardzo różne regulacje stosują poszczególne państwa UE w odniesieniu do elektrycznej mikromobilności.

Ważne zastrzeżenie: nie weryfikujemy treści materiału ECK i nie ingerujemy w użyte sformułowania (co za tym idzie – nie odpowiadamy za ewentualne nieścisłości). Przedrukowujemy komunikat in extenso, z oryginalnymi tytułami.


Rozkład jazdy dla e-hulajnóg w UE

Planujesz wypożyczyć hulajnogę elektryczną podczas majówkowego citybreake’a? Zasady użytkowania tego pojazdu mogą różnić się w zależności od kraju, a czasem nawet od danego miasta.

Czy e-hulajnogi są dozwolone w innych krajach UE?

Wszystkie kraje, które wzięły udział w ankiecie zaznaczyły, że hulajnogi elektryczne
są dozwolone w ich kraju. Niektóre centra podkreśliły, że miasta bądź gminy mogą określać swoje szczegółowe zasady korzystania z tych pojazdów. Przykładem jest Paryż, gdzie
po referendum w sprawie e-hulajnóg z końcem lata zostanie wprowadzony zakaz ich wypożyczania i używania na terenie całej metropolii.

Jaki jest minimalny wiek użytkowania hulajnogi elektrycznej?

 • od 10 roku życia można jeździć na e-hulajnogach np. w Luksemburgu, Niemczech i w Litwie
 • 12-latkowie mogą używać hulajnogi elektrycznej we Francji
 • od 14 roku życia można nimi jeździć na pasach rowerowych oraz na drogach
  z ograniczeniem prędkości do 30 km we Włoszech i na Cyprze
 • w Bułgarii również użytkownik musi mieć ukończone 14 lat i do 16 roku życia dzieci mogą jeździć tylko po ścieżkach rowerowych
 • w Danii, Słowacji i Szwecji dolna granica wieku to 15 lat
 • w Niderlandach natomiast użytkownicy muszą mieć ukończone 16 lat
 • w Hiszpanii granica wieku może się różnić w zależności od miasta, przykładowo w Madrycie wynosi ona 15 lat, a w Barcelonie 16
 • fińskie przepisy nie określiły wieku minimalnego użytkownika e-hulajnogi, ale wypożyczalnie najczęściej umożliwiają wynajem osobom, które ukończyły 18 lat.

Ważne! W wielu krajach poniżej 16 roku życia można jeździć e-hulajnogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Przed wypożyczeniem pojazdu warto zapoznać się ze szczegółowymi przepisami.

Czy można jeździć po chodnikach i ścieżkach dla pieszych?

Po chodniku nie wolno jeździć na przykład:

 • w Hiszpanii i w Szwecji
 • w Austrii – gdy nie ma ścieżki rowerowej wtedy powinniśmy korzystać z drogi
 • na Cyprze – chociaż przepisy lokalne mogą zezwalać na jazdę chodnikiem
 • w Bułgarii – jeśli na danej ulicy nie ma wyznaczonego pasa rowerowego hulajnogi elektryczne muszą poruszać się przy prawej krawędzi pasa, natomiast na drogach
  z dozwoloną prędkością powyżej 50 km/h, gdzie nie ma pasa rowerowego obowiązuje zakaz jazdy hulajnogą
 • w Danii, Niemczech i Niderlandach – gdy nie ma ścieżki rowerowej trzeba trzymać się krawędzi drogi.

Po chodniku można jeździć na przykład:

 • we Włoszech
 • w Chorwacji – jeżeli nie ma ścieżki rowerowej
 • w Estonii, Litwie, Portugalii i Słowacji – z prędkością zbliżoną do pieszego
 • w Finlandii osoby poniżej 12 roku życia mogą jeździć po chodniku z maksymalną prędkością 15km/h
 • we Francji – jeżeli nie ma ścieżki rowerowej wówczas prędkość nie powinna przekraczać 6km/h).

Czy parkowanie hulajnogi na chodniku jest dozwolone? – wybrane odpowiedzi centrów

 • w Estonii parkowanie hulajnogi na chodniku jest dozwolone, gdy pieszym pozostawia się co najmniej 1,5 m pas do ruchu
 • w Finlandii użytkownik musi zrobić zdjęcie potwierdzające zaparkowanie – następnie wypożyczalnie sprawdzają, czy pojazd został prawidłowo zaparkowany. Jeżeli parkowanie będzie nieodpowiednie to wypożyczający ponosi karę finansową. W innych wypadkach parkowanie lub zatrzymywanie się na chodniku jest dozwolone, jeżeli nie utrudnia ruchu
 • w Austrii, Niemczech i we Francji (chyba że istnieją lokalne przepisy zabraniające, jak np. we Francji) hulajnogi mogą być zaparkowane na chodniku pod warunkiem, że nikomu nie przeszkadzają
 • w Szwecji parkowanie na chodniku jest niedozwolone, chyba że znajduje się tam stojak rowerowy lub miejsce postojowe dla hulajnóg
 • w Chorwacji e-hulajnóg nie wolno pozostawiać bez nadzoru na obszarach ruchu pojazdów i pieszych, z wyjątkiem miejsc specjalnie oznaczonych.

Czy istnieje ograniczenie prędkości dla e-hulajnóg?

 • 20 km/h obowiązuje na Cyprze, Danii, Finlandii (w Helsinkach w ciągu dnia,
  a po północy 15km/h), w Niemczech, Włoszech, Szwecji i na Malcie
 • szybciej o 5 km/h pojedziemy np. w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Finlandii (jeżeli nie obowiązują szczegółowe przepisy dla konkretnego miasta), Francji, Grecji, Litwie, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii, Słowacji oraz w Hiszpanii.

Co z wyposażeniem? (kierunkowskazy, światła, kask, itp.)

W większości krajów UE e-hulajnogi, którymi się poruszamy, powinny być wyposażone
w dzwonki lub klaksony, hamulce oraz przednie i tylne światła.

 • w Finlandii jest obowiązek posiadania świateł przednich – tylne są wyłącznie zalecane
 • w Danii światła muszą być włączone również w ciągu dnia
 • w Bułgarii obowiązkowe są elementy odblaskowe na odzieży podczas jazdy po zmroku
 • w Hiszpanii należy nosić kamizelki odblaskowe, w Chorwacji natomiast kamizelkę trzeba mieć tylko w nocy
 • kask jest obowiązkowy na przykład w Bułgarii (poniżej 18 roku życia), na Cyprze, w Chorwacji, w Danii jazda bez kasku może zakończyć się mandatem w wysokości ok. 1 tys. zł. We Włoszech kask podczas jazdy e-hulajnogą muszą nosić osoby od 14 do 18 roku życia. Należy mieć kask w Litwie i w Hiszpanii (np. w Madrycie), w Szwecji obowiązkowy jest dla dzieci poniżej 15 roku życia i w Estonii dla osób poniżej 16 roku życia.

Czy hulajnogi elektryczne muszą być ubezpieczone?

Ubezpieczenie jest wymagane na przykład:

 • na Malcie
 • we Francji
 • w Austrii – ubezpieczenie jest obowiązkowe dla hulajnóg o mocy 600W i prędkości konstrukcyjnej powyżej 25km/h
 • w Danii – wypożyczalnia musi mieć OC, wypożyczając hulajnogę koniecznie to sprawdź!
 • w Finlandii – hulajnogi o mocy silnika powyżej 1000 W lub prędkości maksymalnej powyżej 25 km/h powinny być zarejestrowane i ubezpieczone
 • w Niemczech – do e-hulajnogi musi być dołączona naklejka ubezpieczeniowa (ważna przez 12 miesięcy)
 • w Niderlandach – hulajnoga musi posiadać ubezpieczenie OC i numer VIN oraz naklejkę
 • w Hiszpanii – wypożyczalnie muszą mieć wykupione OC.

Inne ciekawostki

 • W wielu krajach UE zabronione jest przewożenie innych osób na hulajnodze –
  za jazdę we dwójkę grożą wysokie mandaty!
 • W Danii policja może skonfiskować niezarejestrowane i nieubezpieczone hulajnogi.
 • W Finlandii hulajnogi elektryczne są całkowicie wyłączone z użytku w weekendowe noce (w piątki-soboty-niedziele między północą a 5 nad ranem).
 • W Szwecji wielu sprzedawców e-hulajnóg wymaga, aby kupujący miał ukończone 18 lat.

Ważne! Zestawienie zostało opracowane na podstawie ankiety uzupełnionej przez centra ECC-Net w lutym 2023 r. Zachęcamy do sprawdzenia lokalnych przepisów przed skorzystaniem z e-hulajnogi. W wielu regionach i gminach mogą obowiązywać inne zasady niż te przewidziane w krajowych regulacjach. Przepisy mogą ulec zmianie.

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie


WSPARCIE