Wiedeń kolejny raz zaostrza zasady działania sharingu elektrycznych hulajnóg na swoim terenie  – od 19 maja władze miasta wprowadziły zakaz ich parkowania na chodnikach. Współdzielone e-hulajnogi będą mogły parkować jedynie w stałych, wyznaczonych miejscach. Jest to już kolejne zaostrzenie regulacji w Wiedniu w ostatnich miesiącach, o poprzednich zmianach pisaliśmy tutaj.

Decyzja jest ciekawa o tyle, że ilustruje ogólny trend do odgórnego porządkowania systemów sharingowych, który najpewniej wkrótce zacznie (już powoli zaczyna) być widoczny także w Polsce. Nowości z Wiednia pojawiają się po generalnym zakazie oferowania sharingowych hulajnóg wprowadzonym przez Paryż, a także informacjach z kilku polskich miast, w tym z Poznania oraz z Krakowa o planowanych zaostrzeniach regulacji dotyczących tej dziedziny. Wygląda na to, że rok 2023 okaże się rokiem istotnych zmian w dotychczasowym modelu sharingu elektrycznej mikromobilności.

W przypadku Wiednia decyzje miasta de facto oznaczają koniec modelu wynajmu zwanego free-float, pozwalającego podjechać e-hulajnogą do samego celu podróży.

– Chcemy jak najszybciej położyć kres chaosowi związanemu z hulajnogami elektrycznymi na chodnikach. Interweniujemy teraz, aby położyć kres zagrożeniu potknięciami spowodowanym przez leżące wokół hulajnogi – mówi Ulli Sima, członek zarządu miasta Wiednia ds. mobilności, cytowana w informacji prasowej.

Szeryfowie od parkowania e-hulajnóg

Warto tu jednak zwrócić uwagę na to, że zakaz parkowania współdzielonych e-hulajnóg na chodnikach jest w Wiedniu powiązany z rozbudową przez miasto sieci stałych miejsc parkingowych dla tych pojazdów. E-hulajnogi będzie można także parkować w pasie parkingowym, jeśli w pobliżu wyznaczonego miejsca nie ma.

Wiedeńskie parkingi dla “sharingów” będą wyraźnie oznaczane kolorowymi znakami poziomymi. Na jednej takiej stacji znajdzie się miejsce dla 8-10 hulajnóg. Będą one lokalizowane głównie w newralgicznych komunikacyjnie punktach, gdzie oczekuje się wielu e-hulajnóg, np. przy węzłach komunikacji miejskiej.

Strefy są ustawione na lub w pobliżu stacji rowerowych lub stacji mobilności WienMobil. W ten sposób w całej stolicy tworzone są “centra mobilności” z kompleksowymi usługami współdzielenia.  Do końca bieżącego roku liczba oznakowanych punktów parkingowych wzrośnie do 200. W przyszłym roku nastąpi dalsza rozbudowa, planowane jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych o kolejnych 100 – czytamy w informacji.

Poza tymi miejscami zwrot wypożyczonych e-hulajnóg ma być technicznie niemożliwy – i to muszą zapewnić już same firmy hulajnogowe.

Wiedeń - miejsce parkingowe dla e-hulajnóg
Miejsca parkingowe dla współdzielonych e-hulajnóg będą oznaczane znakami naziemnymi. Fot. PID Christian Fürthner

Prawidłowe parkowanie będą sprawdzać organy nadzoru parkingowego, tzw. “szeryfowie parkingowi”. Operator będzie zobowiązany do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowo zaparkowanej hulajnogi. Kolejna nowa regulacja: organy te mogą niezwłocznie występować z wnioskiem o nałożenie grzywny, hulajnogi mogą być również odholowywane przez samo miasto na koszt operatorów, już bez uprzedniego postępowania.

Wolniej albo wcale

Nowe regulacje w Wiedniu obejmują także wprowadzenie stref ograniczonego ruchu oraz stref automatycznego zmniejszenia prędkości w miejscach o dużym natężeniu ruchu. To rozwiązanie znamy już częściowo także z polskich miast, w tym Warszawy czy Krakowa.

W Wiedniu operatorzy muszą ustawić strefy ograniczonego ruchu w swoich aplikacjach wokół szpitali, rynków i placów handlowych, w pobliżu budynków komunalnych i innych “miejsc, w których odnotowano duże nasilenie niewłaściwego użytkowania e-hulajnóg. W tych obszarach jazda na wypożyczanych hulajnogach lub ich zaparkowanie będzie technicznie niemożliwe.

Ponadto w niektórych strefach dla pieszych, na wszystkich ulicach mieszkalnych i w strefach spotkań ma następować automatyczna redukcja prędkości e-hulajnóg.

Maksymalne kwoty dla e-hulajnóg

To jednak nie koniec nowych rygorów w Wiedniu. Miasto wprowadza także ograniczenie ich maksymalnej liczby w konkretnych dzielnicach.  Tam, gdzie obecnie występuje ich nadmierna dostępność i mnożą się skargi, liczba hulajnóg zostanie zmniejszona poprzez przydzielenie nowych stałych liczb maksymalnych – czytamy w informacji.

Dostępne nam w tej chwili źródła nie podają wszystkich istotnych szczegółów. Kto będzie obciążany karą (jeśli, jak można zakładać, karani będą operatorzy – to czy będą oni mogli przerzucać mandaty na niesfornych użytkowników)? Ile wyniesie limit ograniczonej prędkości? Co oznacza w kontekście tych regulacji “ulica mieszkalna”? Czy możliwość parkowania w pasie parkingowym oznacza, że wynajmowane hulajnogi będzie można zostawiać na miejscach dla samochodów? Dopytaliśmy o to wszystko – czekamy na odpowiedź, po jej uzyskaniu zaktualizujemy tekst.


⇒ Zobacz lub przeczytaj: Jak prawidłowo parkować wynajmowane e-hulajnogi?

WSPARCIE