E-hulajnogi – sharing – Polska. Czwarty kwartał 2023 roku

  Hulajnoga Bolt - Warszawa - Marszłkowska

  Koniec roku kalendarzowego związany jest naturalnie z sezonem zimowym, w którym oferta usług współdzielonej mikromobilności jest ograniczona. Poniżej przedstawiamy stan tego rynku w Polsce na koniec grudnia 2023 roku w odniesieniu do zautomatyzowanych systemów krótkoterminowego wypożyczania hulajnóg elektrycznych.

  Hulajnogi elektryczne - sharing - grudzień 2022

  Komentarz:

  • W końcu grudnia 2023 roku z ogólnodostępnych systemów współdzielenia hulajnóg elektrycznych korzystać można było w Polsce w rekordowej jak na sezon zimowy liczbie 106 miejscowości. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku stanowi to wzrost liczby miejscowości aż o 41 proc.

  • Inaczej niż w przypadku bike sharingu, w ślad za rekordowym rozprzestrzenieniem usług współdzielenia e-hulajnóg, nie poszła podaż tych pojazdów. W porównaniu do stanu sprzed roku, dostępna w Polsce w sezonie zimowym liczba e-hulajnóg spadła bowiem o 37 proc. do poziomu 23,9 tys. pojazdów.

  • Wśród miast z najwyższą na koniec 2023 roku podażą współdzielonych e-hulajnóg znalazło się sześć, które łącznie stanowiły połowę oferty rynkowej. Były to: Warszawa (4,4 tys. pojazdów i 18 proc. udziału rynkowego), Gdańsk (ponad 2,4 tys. pojazdów i 10 proc. rynku), Kraków (1,6 tys. pojazdów i 7 proc. rynku), Wrocław (1,5 tys. pojazdów i 6 proc. rynku), Poznań (ponad 1 tys. pojazdów i 4 proc. rynku) oraz Szczecin (niecały 1 tys. pojazdów i 4 proc. rynku).

  • Na koniec grudnia 2023 roku aktywne były na polskim rynku trzy z czterech największych platform współdzielenia e-hulajnóg: Tier (11,5 tys. pojazdów w 75 miejscowościach i 48 proc. udziału rynkowego), Bolt (8,1 tys. pojazdów w 19 miejscowościach i 34 proc. udziału) oraz Dott (blisko 4,2 tys. pojazdów w 25 miejscowościach i 17 proc. udziału). Natomiast historycznie pierwsza w Polsce usługa sharingu e-hulajnóg marki Lime, która w końcu 2018 roku debiutowała we Wrocławiu i Warszawie, ogłosiła w sezonie zimowym, podobnie jak w ubiegłym roku, przerwę techniczną.

  Analiza rynkowa ostatniego kwartału 2023 roku domyka także czwarty już, pełny rok objęty monitoringiem oferty współdzielonej mikromobilności w Polsce w ramach Strefy Danych. Oznacza to zarazem, że przygotowywany jest czwarty coroczny raport rynkowy, którego publikacja planowana jest na I kwartał 2024 roku. Dotychczasowe trzy raporty można bezpłatnie pobrać pod następującymi linkami: “Stress test zaliczony” (2020), “Na nowych prawach” (2021), “Rekordowa podaż pojazdów” (2022).

  Poniżej pokazujemy porównawczo stan rynku współdzielonych e-hulajnóg w Polsce w analogicznym okresie rok wcześniej, tj. na koniec grudnia 2023 roku.

  Hulajnogi - sharing - grudzień 2022

  Treść: Mobilne Miasto, współpraca: SmartRide.pl


  Wykorzystanie danych z tego materiału wymaga powołania się: Źródło: Mobilne Miasto / SmartRide.pl

  WSPARCIE