E-skutery – sharing – Polska. Czwarty kwartał 2023 roku

  Koniec roku kalendarzowego związany jest naturalnie z sezonem zimowym, w którym oferta usług współdzielonej mikromobilności jest ograniczona. Poniżej przedstawiamy stan tego rynku w Polsce na koniec grudnia 2023 roku w odniesieniu do zautomatyzowanych systemów krótkoterminowego wypożyczania skuterów elektrycznych.

  Sharing - skutery - 4 kwartał 2023
  Operatorzy skuterów działający w Polsce. Infografika pokazuje liczbę skuterów współdzielonych danej marki ogólnopolsko oraz liczbę miast, w których działa dana wypożyczalnia. Źródło: Mobilne Miasto

  Komentarz:

  • Po raz pierwszy od momentu pojawienia się w Polsce w 2017 roku usług współdzielenia e-skuterów, w końcu 2023 roku w żadnym z polskich miast usługa ta nie była dostępna. To sytuacja bez precedensu, ponieważ w ubiegłych latach nawet w okresie zimy udostępniane były, choć w ograniczonej liczbie, floty skuterów elektrycznych.

  • Jak wielokrotnie wskazywano w analizach Strefy Danych, rynek ogólnodostępnych systemów współdzielenia e-skuterów stopniowo kurczył się w Polsce coraz bardziej. Z roku na rok ubywało dostawców tej usługi, miejscowości, w których była ona dostępna, jak również malała podaż dostępnych pojazdów. Czy któraś z dotychczasowych usług pojawi się ponownie, okaże się prawdopodobnie bliżej okresu wiosennego.

  Analiza rynkowa ostatniego kwartału 2023 roku domyka także czwarty już, pełny rok objęty monitoringiem oferty współdzielonej mikromobilności w Polsce w ramach Strefy Danych. Oznacza to zarazem, że przygotowywany jest czwarty coroczny raport rynkowy, którego publikacja planowana jest na I kwartał 2024 roku. Dotychczasowe trzy raporty można bezpłatnie pobrać pod następującymi linkami: “Stress test zaliczony” (2020), “Na nowych prawach” (2021), “Rekordowa podaż pojazdów” (2022).

  Poniżej pokazujemy porównawczo stan usługi współdzielonych skuterów w Polsce w analogicznym okresie rok wcześniej, tj. na koniec grudnia 2022 roku.

  Skutery- sharing - Polska - 4. kwartał 2022 roku

  Treść: Mobilne Miasto, współpraca: SmartRide.pl


  Wykorzystanie danych z tego materiału wymaga powołania się: Źródło: Mobilne Miasto / SmartRide.pl

  WSPARCIE