Firma Lime rozpoczęła pilotażowe wdrożenie technologii wymiennych akumulatorów w najnowszym modelu e-hulajnogi w Paryżu. Rozwiązanie to pozwala na ładowanie urządzeń bez konieczności transportowania ich do i z miejsca ładowania każdego dnia. Tym samym ogranicza zużycie hulajnóg i pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój firmy.


Zewnętrzny press release firmy Lime – przedruk z ewentualnymi skrótami.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść.


Wdrożenie nowej technologii zostało ogłoszone w ubiegłym tygodniu w Paryżu przez Joe Krausa, dyrektora generalnego Lime. Ogłoszenie dotyczące wymiennych baterii stanowi kamień milowy w działalności Lime. Jednocześnie jest to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Lime wymienne baterie
Nowy model Lime z wymienną baterią. Fot Lime

W ubiegłym roku Lime nawiązał partnerstwo z wieloma przedsiębiorstwami zajmującymi się energią odnawialną na całym świecie, aby zasilać swoje magazyny w sposób przyjazny środowisku. Firma wprowadziła również rowery cargo do transportu hulajnóg w Europie
oraz ogłosiła zastąpienie dotychczas wykorzystywanej firmowej floty pojazdów
przez bezemisyjne samochody dostawcze.

Lime przeprowadzi pomiary efektywności biznesowej pilotażowego wdrożenia
i oceni poszczególne jego etapy w kontekście wpływu na środowisko. Na podstawie wyników firma planuje rozpoczęcie wymiany floty i wprowadzenie pojazdów wyposażonych w wymienne baterie.

WSPARCIE