Jako jedyni w Polsce podjęliśmy się przedsięwzięcia systemowego zorganizowania w miastach transportu współdzielonego w formie ulokowanych w przestrzeni miejskiej tzw. “hubów mobilności”. Dodatkowo, czynimy to z pozycji neutralnego, zewnętrznego integratora, który nie konkuruje z dostawcami usług mobilności, a wzmacnia sprzedaż tych usług i dąży do zgromadzenia pełnej ich oferty w kluczowych lokalizacjach miast. Ta unikalna kompetencja jest możliwa dzięki temu, że “Mobilne Miasto” jest organizacją branży współdzielonej mobilności, która zrzesza większość tego rynku w Polsce.

MATERIAŁ PARTNERA: Mobilne Miasto

Do końca 2022 roku udało nam się uruchomić w Warszawie dwa pilotażowe huby mobilności  – w oparciu o umowy z czołowymi dostawcami usług współdzielonego transportu (m.in. e-hulajnogami Dott i Tier, a także car sharingiem Traficar i Panek) oraz właścicielami biurowców (Adgar Poland i Vastint Poland). Huby te już dziś generują co miesiąc setki wypożyczeń pojazdów współdzielonych, stanowiąc wygodną opcję transportową i alternatywę dla motoryzacji indywidualnej.

Potencjał hubów jest jednak wielokrotnie większy, w szczególności, gdy powstanie sieć takich punktów, która na stałe wpisze się w podróżowanie po mieście.

Administracja jest za, a nawet przeciw

Pierwsze huby mobilności uruchomiliśmy w przestrzeniach dostępnych całodobowo i całorocznie, jednak na gruncie prywatnym. Rozmowy z miejskimi jednostkami czy dzielnicami – mimo początkowego zainteresowania, a nawet wspólnego planowania hubów – nie przyniosły niestety pozytywnego rezultatu. A jak pokazują przykłady zagraniczne, współpraca z lokalną administracją, która dysponuje odpowiednimi lokalizacjami do postoju pojazdów współdzielonych, jest kluczowa dla tworzenia sieci hubów mobilności.

Główną barierą i wyzwaniem w realizacji infrastruktury hubów mobilności jest w naszej opinii właśnie grunt dróg publicznych i ramy współpracy z administracją miejską.

Występuje tu wyraźna rozbieżność pomiędzy rzeczywistością kreśloną przez strategiczne dokumenty rozwojowe miast, które obfitują w “zielone” projekty równoważące mobilność miejską, a tą, z którą przychodzi nam się mierzyć, podejmując faktyczne próby wdrożenia hubów mobilności.

Posługując się przykładem z Warszawy, idea hubów mobilności wspiera realizację blisko 40
celów wpisanych w najważniejsze strategiczne dokumenty rozwojowe miasta, ale już pilotażowy projekt organizacji ruchu dla hubu mobilności jest tak przez urzędników, jak i przez policję opiniowany negatywnie.

Dlaczego? Pierwsi nie przewidują zastrzegania miejsc postojowych dla car sharingu, a także wskazują horrendalny koszt blisko 30 tys. zł rocznie za 1 takie stanowisko(!), podczas gdy mieszkańcy Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) mogą parkować w okolicy domu za jedyne 30 zł rocznie, a obowiązująca uchwała Rady m.st. Warszawy mówi o kwocie 360 zł rocznie za postój 1 pojazdu carsharingowego w SPPN. Natomiast drugi organ opiniujący, wobec braku przepisów dla aut współdzielonych, także negatywnie opiniuje przedłożony projekt organizacji ruchu dla hubu mobilności.

Liczymy na większą otwartość samorządów

Wierzymy jednak, że tego rodzaju trudności przeminą i już rok 2023 przyniesie bardziej
przychylne podejście samorządów do organizacji hubów mobilności w pasie drogowym.

Hub Mobilności w Warszawie
Hub mobilności zrealizowany przez MM w projekcie SmartHubs EIT Urban Mobility

Kierunek działań jest tu jasny – potrzeba skodyfikowania transportu współdzielonego została w czerwcu 2022 roku uchwalona przez Radę Ministrów w Krajowej Polityce Miejskiej 2030, natomiast na poziomie unijnym ramy Komisji Europejskiej dla mobilności miejskiej z końca 2021 roku zakładają wspieranie m.in. współdzielenia mobilności, budowy i modernizacji multimodalnych hubów mobilności, jak również integracji innowacyjnych usług mobilności z systemami transportu miejskiego.

W 2023 roku spodziewamy się także wyraźnie szerszego zaangażowania sektora prywatnego w tworzenie hubów mobilności, np. dla pracowników biurowych, klientów handlu i usług, czy mieszkańców osiedli, w szczególności w wykonaniu marek odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo, realizujących odważne polityki CSR i ESG.


Publikacja komercyjna, treść spoza redakcji SmartRide.pl

WSPARCIE