E-hulajnogi – sharing – Polska. Trzeci kwartał 2023 roku

  Nadejście jesieni jest dla współdzielonej mikromobilności początkiem zmierzchu tzw. wysokiego sezonu, co związane jest bezpośrednio z wchodzeniem w okres roku o mniej sprzyjających warunkach pogodowych. Rynek jest wtedy z jednej strony rozpędzony konsumowaniem wielu ciepłych miesięcy – osiągając nierzadko maksimum podaży – ale też ogranicza już swoją sezonową ofertę mobilności.

  Poniżej przedstawiamy stan tego rynku na dzień 30 września 2023 roku w odniesieniu do zautomatyzowanych systemów krótkoterminowego wypożyczania hulajnóg elektrycznych. Jest to czwarty rok objęty monitoringiem oferty współdzielonej mikromobilności w Polsce w ramach Strefy Danych.

  Infografika - elektryczne hulajnogi - sharing - Polska - trzeci kwartał 2023
  Operatorzy współdzielonych e-hulajnóg działający w Polsce. Infografika pokazuje liczbę hulajnóg danej marki ogólnopolsko oraz liczbę miast, w których działa marka. Źródło: Mobilne Miasto

  Komentarz:

  • W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba współdzielonych e-hulajnóg w Polsce utrzymała się na zbliżonym poziomie (spadek o 1 proc.) i wyniosła blisko 93 tys. pojazdów. Może to być sygnałem, że rynek ten po kilku latach nieprzerwanego i dynamicznego wzrostu osiągnął maksimum swojej podaży. Natomiast w odniesieniu do geograficznego rozprzestrzenienia usług platformy sharingu e-hulajnóg docierały ze swoją ofertą do 208 miejscowości, co stanowiło wzrost o 29 proc. rok do roku.

  • Wgląd w popytową stronę sharingu e-hulajnóg daje nam raport European Shared Mobility Index, przygotowany przez Fluctuo. Z analizy obejmującej ponad 30 europejskich metropolii, w tym Warszawę i Trójmiasto, wynika, że pomiędzy połową 2022 roku a połową 2023 roku zaobserwowano spadek popularności sharingu e-hulajnóg na poziomie 10 proc. (dla porównania: stacyjne systemy roweru miejskiego odnotowały w analogicznym okresie 8-procentowy wzrost popytu).

  • Zaledwie sześć pierwszych miast z najliczniejszą ofertą współdzielenia elektrycznych hulajnóg w Polsce odpowiadało za połowę krajowej podaży tych pojazdów, analogicznie w swojej proporcji do systemów bike sharingu. Odnotowania wymaga fakt, że w każdym z tych miast zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku podaż e-hulajnóg. Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku sytuacja ta prezentowała się następująco:

   • Warszawa (18 tys. hulajnóg i spadek ich liczby o 18 proc. rok do roku),

   • Kraków (8,2 tys. pojazdów; spadek aż o 37 proc.),

   • Gdańsk (7 tys. pojazdów; spadek o 3 proc. na poziomie Trójmiasta),

   • Poznań (5 tys. pojazdów; spadek o 17 proc.),

   • Wrocław (4,7 tys pojazdów; spadek o 6 proc.),

   • Gdynia (3,2 tys. pojazdów; spadek o 3 proc. na poziomie Trójmiasta).

  • Praktycznie cały polski rynek sharingu e-hulajnóg (blisko 97 proc.) pozostawał w ofercie czterech platform: Bolt (29 tys. pojazdów w 64 miejscowościach i 31 proc. udziału w rynku), Tier (26 tys. pojazdów w 94 miejscowościach i 28 proc. udziału w rynku), Lime (ponad 23 tys. pojazdów w 49 miejscowościach i 25 proc. udziału w rynku) oraz Dott (11,6 tys. pojazdów w 18 miejscowościach i 12 proc. udziału w rynku). Na pozostałe nieco ponad 3 proc. rynku złożyło się siedem platform: blinkee.city z blisko 1,7 tys. pojazdów, a także marki Roler, Hopp, Volt, Elo, Neon i Hulaj.

  • Tym, co wyraźnie odróżnia systemy hulajnogowe od rowerowych (a efektywność jednych i drugich bywa przedmiotem porównań), jest średnia liczba wypożyczeń każdego pojazdu we flocie. O ile w bike sharingu wskaźnik ten oscyluje w granicach kilku wypożyczeń dziennie (np. 3-5 per rower), o tyle jedna hulajnoga rzadko bywa już wypożyczana częściej niż raz dziennie. Wpływ na ten stan rzeczy ma oczywiście cena usługi – pełnopłatna w przypadku komercyjnych e-hulajnóg, natomiast nisko- lub wręcz bezpłatna w przypadku systemów roweru miejskiego, subsydiowanych ze środków publicznych.

  Dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są rozwojem rynku współdzielonej mikromobilności w Polsce: już teraz zapowiadamy czwarty coroczny raport rynkowy, którego publikacja planowana jest w pierwszym kwartale 2024 roku. Dotychczasowe trzy raporty można bezpłatnie pobrać pod następującymi linkami: “Stress test zaliczony” (2020), “Na nowych prawach” (2021) oraz “Rekordowa podaż pojazdów” (2022).

  Poniżej pokazujemy porównawczo stan polskiego rynku współdzielonych hulajnóg w analogicznym okresie rok wcześniej, tj. na koniec września 2022 roku.

  Infografika - elektryczne hulajnogi - sharing - Polska - trzeci kwartał 2022

  Treść: Mobilne Miasto, współpraca: SmartRide.pl


  Wykorzystanie danych z tego materiału wymaga powołania się: Źródło: Mobilne Miasto / SmartRide.pl

  WSPARCIE