• W środę 4 września odbędą się w Warszawie warsztaty stron i środowisk zaangażowanych w kwestię zrównoważonej i harmonijnej obecności e-hulajnóg w miastach
  • Rekomendacje z warsztatów będą wkładem koncepcyjnym w prace nad zapisami ustawy regulującej urządzenia transportu osobistego (UTO)
  • Jakość życia w miastach, perspektywy transportu osobistego oraz stan środowiska – to wszystko zależy od kształtu ustawy, regulacji miejskich i praktyk wobec osobistych pojazdów elektrycznych

SmartRide.pl jest patronem medialnym warsztatów


Konsultacje projektu ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego tzw. UTO – przede wszystkim chodzi tu o elektryczne hulajnogi – potrwają do 9 września. Wobec obserwowanej na całym świecie ekspansji innowacyjnych, małych pojazdów elektrycznych ustawa ta będzie miała ogromne znaczenie – zarówno dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i dla przyszłego kształtu transportu i komunikacji w polskich miastach. Dodatkowo ustawa może wpłynąć na kwestię środowiska i jakości powietrza w miastach, jako że mowa o pojazdach bezemisyjnych, pośrednio mogących się przyczyniać do redukcji liczby samochodów w miastach.

W przeciągu niespełna roku w przestrzeni publicznej kilkunastu największych polskich miast pojawiło się blisko 10 tys. współdzielonych elektrycznych hulajnóg, udostępnianych przez 10 różnych operatorów. Nowa forma mobilności zmienia miasta, a gorąca debata polaryzuje jej przeciwników i zwolenników. Najwyższy czas, by w gronie wszystkich zainteresowanych opracować najlepsze rozwiązania i usprawnienia dotyczące  tego środka transportu – mówi Adam Jędrzejewski, prezes stowarzyszenia Mobilne Miasto, które zrzesza firmy współdzielonej mobilności i które jest organizatorem warszawskich warsztatów.

We wspólnym interesie

W warsztatach 4 września wezmą udział przedstawiciele różnych organizacji i grup społecznych (m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób niedowidzących i niewidomych, seniorów, rodziców z dziećmi, rowerzystów), licznych jednostek, biur i służb miejskich (m.in. Zarządu Dróg Miejskich, Biura Polityki Mobilności i Transportu, Straży Miejskiej), reprezentanci operatorów oferujących mieszkańcom współdzielone e-hulajnogi (hive, CityBee), przedstawiciele branży prywatnych urządzeń transportu osobistego, eksperci z dziedziny transportu, organizacje aktywistów miejskich oraz media.

Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie jak pogodzić potrzeby wszystkich osób korzystających z przestrzeni miejskiej z ruchem e-hulajnóg i w jaki sposób zapewnić każdemu bezpieczeństwo. Zajmą się też kwestią porządku publicznego, w tym tematem zachowania ładu na chodnikach i odpowiedniej estetyki miasta, która bywa zakłócana przez niekiedy chaotyczną obecność współdzielonych hulajnóg.

Cel jest jeden. Ponieważ e-hulajnogi są doskonałym rozwiązaniem dla miast, to tym bardziej trzeba sprawić, by stały się korzyścią dla nas wszystkich. Wymaga to współodpowiedzialności i współpracy użytkowników, operatorów i miasta – mówi Łukasz Gontarek, city manager hive, międzynarodowej sieci e-hulajnóg na minuty, obecnej w kilku miastach Polski.

Chcemy wypracować rozwiązania i usprawnienia w każdym z kluczowych obszarów związanych z użytkowaniem hulajnóg elektrycznych w miastach. – dodaje Cezary Dudek, manager sieci CityBee, oferującej sharing zarówno e-hulajnóg, jak i aut dostawczych.

Rekomendacje do projektu „ustawy o UTO”

Rezultaty prac – w postaci raportu z konkluzjami i rekomendacjami przygotowanego przez specjalny zespół facylitacyjny – trafią do Ministerstwa Infrastruktury jako wkład w konsultacje projektu ustawy. Wnioski będą opracowane na dwóch poziomach. Po pierwsze – społecznym, oznaczającym spojrzenie przez pryzmat potrzeb różnych uczestników ruchu, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Po drugie – na poziomie administracyjnym, obejmującym zalecenia co do kształtu współpracy między użytkownikami, operatorami, a miastem.

Dodatkowym efektem warsztatów będzie próba sformułowania pożądanych, bezpiecznych i akceptowalnych społecznie zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych w miastach. Mogą one posłużyć szczególnie operatorom w ich działaniach na rzecz zwiększania świadomości i poczucia odpowiedzialności użytkowników – mówi Adam Jędrzejewski z Mobilnego Miasta.

 

WSPARCIE