Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury projekt ustawy, nazywanej czasem lex UTO – zawierającej regulacje i przepisy dla elektrycznych hulajnóg, urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz tzw. urządzeń wspomagających ruch, czyli deskorolek, wrotek czy hulajnóg “analogowych”.

Oznacza to, że projekt idzie do Sejmu, a wizja przyjęcia nowych przepisów staje się realna jak nigdy.

– W praktyce pozostał miesiąc na działanie i docieranie do posłów w sprawie ewentualnego poprawienia projektu – usłyszeliśmy nieoficjalnie od osoby biznesowo zainteresowanej tematem przyszłych przepisów.

Najnowszy projekt, jego dobre strony oraz kontrowersyjne punkty już opisywaliśmy w kilku tekstach. Poniżej przedrukowujemy więc in extenso dzisiejszy komunikat rządowy, zawierający ekstrakt z planowanych przepisów. Nie uwzględnia on jednak wszystkich aspektów – w tym ograniczeń konstrukcyjnych nałożonych na e-pojazdy. Dlatego polecamy również nasz niedawny tekst na ten temat, podlinkowany poniżej.

CZYTAJ TEŻ:
E-hulajnoga to już nie UTO. Co jest w nowym projekcie ustawy?

W materiał rządowy wstawiamy także linki do innych naszych tekstów, z których czytelnicy mogą poznać szerszy kontekst wybranych zapisów projektu.

Zainteresowanych tematem zapraszamy też do śledzenia naszego profilu na Facebooku oraz Twitterze i ewentualnej dyskusji na temat nowych przepisów.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Rząd chce uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO – np. deskorolka elektryczna). Kierujący tymi pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu – będzie to dotyczyć części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Ponadto zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. Stwarzało to realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.

CZYTAJ TEŻ:
Pierwszy elektryczny przejazd przez Warszawę. “Manifest użytkowników”

Po zmianie, zabronione będzie m.in.:

 • kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;
 • kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;
  ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;
 • pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Hulajnoga elektryczna

Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

CZYTAJ TEŻ:
Na e-hulajnodze kierunkowskaz albo… ręka. Niebezpieczny zapis w projekcie

Parkowanie hulajnogi elektrycznej

Hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 • hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
 • pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Hulajnoga elektryczna będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

CZYTAJ TEŻ:
Parkowanie tylko wzdłuż budynków to zły pomysł – branża sharingowa o nowym projekcie przepisów dla e-hulajnóg

Urządzenia transportu osobistego – UTO

Kierujący UTO będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

UTO będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Poruszanie się UTO po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Do kierowania UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

CZYTAJ TEŻ:
UTO-entuzjaści. Wyniki pierwszego badania stosunku Polaków do e-pojazdów

Urządzenia wspomagające ruch

Chodzi o urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

Tego typu urządzeniem będzie można poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych – z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch i napędzanym siłą mięśni nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

Nowe przepisy – nowe obowiązki

Przewidziano kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), groził będzie mandat 200 zł.

Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat 100 zł.

Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – grozić będzie mandat od 300 do 500 zł.

Naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł.

Za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.

Mandat będzie można otrzymać także za wykroczenia przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: komunikat KPRM / gov.pl

WSPARCIE