Skłonienie nowych użytkowników do przetestowania usługi sharingu mikromobilności może być kluczem do jej szybkiej popularyzacji. Świadczą o tym badania, pokazujące dobre doświadczenia tych, którzy zdecydują się wypróbować te środki transportu – wynika z najnowszych analiz stowarzyszenia Mobilne Miasto (MM). Wzięło ono pod lupę niepublikowane dotąd badania przeprowadzone przez SW Research dla Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

– W wynikach tych badań zwraca uwagę fakt, że oceny osób korzystających z systemów wynajmu jednośladów na minuty są w ogromnej większości pozytywne lub nawet bardzo pozytywne. – Wygląda więc na to, że osobiste wypróbowanie usługi sharingu hulajnóg to najlepsza droga do szybkiego „rozbrojenia” obiekcji wobec tego środka transportu – mówi Adam Jędrzejewski, prezes Mobilnego Miasta.

Jak korzystam, to już lubię

Przeprowadzone we wrześniu 2020 r. badania stanowiły część prac nad „Barometrem Nowej Mobilności PSPA” (próba wynosiła 1213 respondentów). Uczestników pytano m.in. o przyczyny niekorzystania z systemów wynajmu hulajnóg elektrycznych (pytanie to zadawano osobom, które mają w swoim mieście taką możliwość). Różnych możliwych odpowiedzi było w sumie 15. Wyraźnie największy, kilkunastoprocentowy odsetek wskazań zebrały trzy pierwsze, widoczne na slajdzie poniżej:

Sharing e-hulajnóg w Polsce - pytanie o przyczyny, dla których ludzie nie korzystają z tej usługi. Badanie PSPA
* Pytanie zadawane osobom, które nie korzystają z systemów wynajmu hulajnóg, mimo że mają taką możliwość. Dane w proc. Źródło: SW Research / PSPA

– Widać, że główne bariery wskazywane przez tych, którzy z e-hulajnóg nie korzystają, czyli odpowiedzi w rodzaju „nie lubię” czy „boję się korzystać”, mają w dużej mierze charakter psychologiczny – mówi Adam Jędrzejewski, prezes Mobilnego Miasta. – Kontrastują jednak z nimi oceny i opinie tych, którzy e-hulajnóg na minuty już używają.

I tutaj warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy.

Użytkownicy są mocno „na tak”…

Autorzy badań, pytając użytkowników e-hulajnóg o ich oceny systemów wynajmu, prosili o opinie m.in. na temat łatwości obsługi wynajmu przez aplikację, lokalizacji miejsc dostępu do hulajnóg, stanu technicznego pojazdów, kosztów, czy czystości jednośladów.

Sharing e-hulajnóg w Polsce - doświadczenia użytkowników w badaniu PSPA
*Pytanie zadawane osobom korzystającym z systemów wynajmu hulajnóg. Dane w proc. Źródło: SW Research / PSPA

W odpowiedziach użytkowników rzuca się w oczy ogromna wprost przewaga ocen pozytywnych (dobrych i bardzo dobrych) nad negatywnymi (złymi i bardzo złymi). W niemal wszystkich kategoriach pozytywne oceny stanowiły między 61 a 75 proc. wskazań. Oceny negatywne – zaledwie kilka procent. Nieznacznym wyjątkiem od tej reguły był jedynie koszt usługi, który 15 proc. badanych oceniło negatywnie – ale i w tym przypadku widać 3,5-krotną przewagę ocen pozytywnych.

…i korzystają często

Uwagę zwraca też fakt, że osoby już korzystające z systemów wynajmu e-hulajnóg sięgają po tę usługę stosunkowo często – niemal 7 proc. badanych deklaruje, że codziennie, a ponad 14 proc. – kilka razy w tygodniu. W sumie prawie 45 proc. ich użytkowników korzysta z e-hulajnóg na minuty co najmniej raz w tygodniu.

Sharing e-hulajnóg w Polsce - częstotliwość korzystania przez użytkowników w badaniach PSPA
* Pytanie zadawane osobom korzystającym z systemu wynajmu hulajnóg. Dane w proc. Źródło: SW Research / PSPA

– Te wyniki pokazują jak ważna stała się ta usługa dla jej użytkowników. Po pierwsze, jest oceniana przez nich bardzo pozytywie, a po drugie, okazuje się że współdzielone hulajnogi są dla nich środkiem transportu wykorzystywanym regularnie – zwraca uwagę Adam Jędrzejewski.

Mieszkańcy chcą smart mobility

Analizowany sondaż może częściowo tłumaczyć zjawisko upowszechniania się sharingu e-hulajnóg także w mniejszych miejscowościach w Polsce. Dało się je zaobserwować już w ubiegłym roku, w bieżącym sezonie jest ono jeszcze mocniej widoczne.

Autorzy badania pytali respondentów w miejscowościach, w których usługa sharingu e-hulajnóg była w chwili realizacji badania niedostępna, o to czy korzystaliby z takiego środka transportu, gdyby mieli taką możliwość. Odpowiedzi pokazały dużą otwartość – przeszło co drugi badany (51,5 proc.) zadeklarował, że tak.

– Połączenie tego wyniku z wyraźnie widocznymi dobrymi doświadczeniami użytkowników e-hulajnóg prowadzi do wniosku, że udostępnienie tych pojazdów w nowej miejscowości spotka się z najpewniej z dobrym przyjęciem, a zaoferowane jednoślady będą intensywnie wykorzystywane. Działający w Polsce operatorzy najwyraźniej zauważyli już ten efekt w praktyce, stąd ich coraz bardziej widoczna ekspansja na kolejne miejscowości – ocenia Adam Jędrzejewski. Jak wynika z analiz Mobilnego Miasta, już na początku bieżącego sezonu elektryczne hulajnogi były dostępne w 35 ośrodkach w kraju.

Materiał partnera. Mobilne Miasto jest partnerem SmartRide.pl m.in. w projekcie Strefa Danych


Opisujemy mikromobilność. Obserwuj SmartRide.pl na Twitterze i Facebooku

WSPARCIE