Praga czeska zaostrza przepisy regulujące współdzielone elektryczne hulajnogi. Nowe przepisy dotyczą dzielnicy Praga 1, w której zakazane będzie parkowanie  – a zatem: wynajmowanie i oddawanie – sharingowych urządzeń w miejscach publicznych, podlegających zarządowi władz dzielnicy (są to m.in. parki i przyległe drogi). Jej radni we wrześniu zdecydowali o tym jednomyślnie, ponad podziałami politycznymi. Chcą też zwrócić się do władz stolicy Czech o “doszczelnienie” tego zakazu i rozciągnięcie go na cały zabytkowy obszar chroniony.

Dzielnica Praga 1 obejmuje zabytkowe, historyczne serce miasta – rozciąga się ona na obu brzegach Wełtawy, w jej skład wchodzą m.in. takie obszary jak Stare Miasto, Józefów, Hradczany, Malá Strana, Nowe Miasto czy Vinogrady. Jej obszar to 5,5 km kw.

Zakaz motywowany jest chęcią zadbania o porządek i bezpieczeństwo. Jak mówił cytowany w mediach Pavel Marc, współautor rozporządzenia, “używanie stosunkowo ciężkich maszyn, często zajmowanych przez dwie osoby, stale zagracających nasze chodniki i zagrażających starszym mieszkańcom, jest niezgodne ze stylem życia w tej części miasta”.

Według naczelnika straży miejskiej dzielnicy Praga 1, w ciągu sześciu miesięcy tego roku funkcjonariusze  odnotowali 4352 wykroczeń związanymi z hulajnogami i nałożyli za nie grzywny w wysokości około 1,1 mln czeskich koron (ok. 45 tys. euro). Liczba wykroczeń rowerzystów w tym samym czasie wyniosła 560, czyli wielokrotnie mniej. Trzeba tu jednak mieć na względzie fakt, że Praga to magnes dla turystów, którzy często wynajmowali hulajnogi ad hoc, niekiedy bez doświadczenia z takim sprzętem i nie znając miasta.

Parkowanie hulajnogi nie, przejazd tak

Z prawnego punktu widzenia radni zakwalifikowali parkowanie e-hulajnóg w celu ich wypożyczania w miejscach publicznych jako tzw. szczególne użytkowanie dróg, które rządzi się swoimi prawami. „Jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy operator usługi uzyska zgodę gminy, często w formie umowy najmu, związanej z opłatą z tego tytułu” – stwierdził Marc.

Zakaz dotyczy jednak tylko parkowania – prawdopodobnie z uwagi na prawne ograniczenia kompetencji władz dzielnicy. Przejazd współdzieloną e-hulajnogą przez dzielnicę pozostanie więc nadal możliwy. Usługi wynajmu e-hulajnóg na minuty świadczą w Pradze firmy Lime i Bolt.

Główne źródło informacji i danych: Prague Monitor.


 

WSPARCIE