Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można już znaleźć aktualny projekt rozporządzenia określającego wymogi techniczne, które będą musiały spełniać elektryczne hulajnogi i urządzenia transportu osobistego (UTO). 1 kwietnia projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

Formalna nazwa tego aktu prawnego to “Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia”.

Rozporządzenie będzie uzupełnieniem ustawy, określającej przepisy drogowe dla małych pojazdów elektrycznych. Ustawa ta została już przyjęta przez Sejm i obecnie czeka na podpis prezydenta. Zgodnie z ustawą, warunki techniczne opisane w rozporządzeniu będą dotyczyły pojazdów wprowadzanych do obrotu od 1 stycznia przyszłego roku.

Hulajnoga elektryczna – warunki techniczne

Niespodzianek nie ma – dokument powtarza listę wymogów znanych już z wcześniejszego projektu tego aktu, z października 2020 r. Przypomnijmy w pewnym skrócie:

  • szerokość e-hulajnogi lub UTO nie może przekraczać 90 cm,
  • dopuszczalna pojazdu długość to 130 cm,
  • masa własna: maks. 25 kg.
  • ponadto w hulajnodze elektrycznej “konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania”.

Podczas debat w parlamencie wiceminister infrastruktury Rafał Weber sygnalizował, że z tego ostatniego zapisu być może rząd zrezygnuje. Przynajmniej na razie jednak ten limit pozostał.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, e-hulajnoga musi mieć odpowiednie światła pozycyjne z przodu i z tyłu (mogą być demontowane, ich szczegółowe cechy dotyczące widoczności znajdziecie w dokumencie), odblaski z boków i z tyłu, przynajmniej jeden hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy. Musi też mieć podpórkę i trwały numer rozpoznawczy od producenta.

UTO – wymogi techniczne

Podobne warunki techniczne odnoszą się do urządzeń transportu osobistego – czyli np. takich pojazdów jak monocykl. Są jednak pewne istotne różnice.

Przede wszystkim ograniczenie masy dotyczy tylko e-hulajnogi, żadnego limitu masy UTO w projekcie rozporządzeniu nie ma.

Jeśli chodzi o światła pozycyjne i odblaski – w UTO wystarczą tylko z przodu i z tyłu (nie ma wymogu bocznych odblasków). Nie jest też wymagany klakson.

UTO nie musi również posiadać hamulca – ale, podobnie jak e-hulajnoga, musi mieć konstrukcyjny limit prędkości 20 km/h, a ponadto jego konstrukcja musi zapewniać możliwość skutecznego hamowania.

Co będzie w konsultacjach?

Projekt rozporządzenia resort infrastruktury rozesłał w ramach konsultacji publicznych do 12 podmiotów z prośbą o opinię (np. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego czy Transportowego Dozoru Technicznego, ale też dwóch stowarzyszeń rowerowych; nie znaleźliśmy natomiast na tej liście żadnych organizacji związanych stricte z elektryczną mikromobilnością). W konsultacjach publicznych uwagi może jednak nadsyłać każdy.

KLIKNIJ PO WIĘCEJ:
Aktualne przepisy i regulacje, którym podlegają w Polsce hulajnogi elektryczne i UTO, opisujemy w naszym serwisie “SmartRide. Przepis na jazdę”

Jak łatwo się zorientować, rozporządzenie jest aktem bardzo istotnym dla rozwoju mikromobilności w Polsce. O ile przyjęta nowelizacja Kodeksu drogowego ustaliła przede wszystkim przepisy drogowe dla e-hulajnóg i UTO, o tyle rozporządzenie określi de facto jakie pojazdy “załapią się” do tych kategorii. I tutaj jeszcze nie wszystko jest przesądzone  – w poprzednich projektach można było znaleźć np. limit mocy silnika, którego obecnie w rozporządzeniu nie ma, ale którego wpisania żądają niektóre organizacje.

Dla jasności przypominamy jeszcze o jednej rzeczy – definicja mówiąca, że elektryczna hulajnoga to pojazd bez siodełka, zawarta jest w samej ustawie, a nie w omawianym tu rozporządzeniu. Ten punkt już nie nie wchodzi więc w zakres obecnych konsultacji.


Obserwuj SmartRide.pl na Facebooku lub Twitterze

WSPARCIE