Wiceminister Rafał Weber odpowiedział w imieniu ministra infrastruktury na interpelację grupy ponad 30 posłów, którzy zadali pięć pytań dotyczących elektrycznych hulajnóg i polskich przepisów dla tych pojazdów. Treść tej interpelacji opisaliśmy w ubiegłym miesiącu.

W niektórych punktach (np. w odniesieniu do dozwolonej kwestii prędkości na chodniku) odpowiedź jest wyraźnie wymijająca. W innych kwestiach można jednak znaleźć konkrety.

W rozporządzeniu technicznym zmian nie będzie…

I tak, jeśli chodzi o regulacje techniczne dla sprzętu – resort jasno oświadcza, że w tej sprawie żadne zmiany nie są planowane. Posłowie – autorzy interpelacji kwestionowali tu celowość przyjętych w Polsce ograniczeń wagowych dla elektrycznej hulajnogi, której masa własna nie może przekraczać 30 kg, sugerując, że limit ten jest zbyt niski.

Przy określeniu wymogu masy własnej dla hulajnogi elektrycznej na poziomie 25 kg kierowano się rozwiązaniami w tym zakresie obowiązującymi w innych krajach (Portugalia – 20 kg, Dania – 25 kg, Hiszpania – 25 kg przy prędkości 20 km/h), jak również faktem, iż pojazdy takie będą poruszać się również po drodze dla rowerów, chodnikach lub drogach dla pieszych. Propozycja określenia tego parametru nie spotkała się ze sprzeciwem ze strony podmiotów działających w sferze mikromobilności, jedynie w toku konsultacji publicznych postulowano zwiększenie parametru masy własnej z 25 kg na 30 kg, co zostało uwzględnione w rozporządzeniu.

(…) Mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, że aktualnie nie są planowane zmiany przepisów o charakterze technicznym dla hulajnóg elektrycznych w przedmiotowym zakresie

– pisze w swojej odpowiedzi wiceminister Rafał Weber.

… a w przepisach drogowych – być może. Po ewaluacji

Resort infrastruktury nie wykluczył natomiast zmian w uregulowaniach drogowych dla e-hulajnóg. Obecne przepisy dla mikromobilności w Prawie o ruchu drogowym obowiązują od 20 maja 2021 roku, z jedną istotną nowelizacją, która jesienią zeszłego roku doprecyzowała intencje ich autorów, wprowadzając explicite wyrażony zakaz jazdy e-hulajnogą po większości jezdni. [ciąg dalszy tekstu pod wideo]

Wiadomo, że były prowadzone obserwacje sposobu poruszania się na e-hulajnogach w Polsce, które miały posłużyć jako materiał do analiz. Pisaliśmy o tym tutaj. Teraz wiceminister nawiązuje m.in. do tej akcji.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych będą przedmiotem analizy przeprowadzonej w ramach ewaluacji ex-post. Ewaluacja ex-post przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych zostanie przeprowadzona po roku obowiązywania wszystkich przepisów ustawy, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r. Po dokonaniu analizy ex-post obowiązujących przepisów (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa dla kierujących hulajnogami elektrycznymi oraz innych uczestników ruchu, jak również wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych), zostaną wprowadzone ewentualne zmiany w przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych.

– czytamy w odpowiedzi na poselską interpelację. Całe pismo resortu infrastruktury  znajdziecie tutaj.

Co się może zmienić i w jakim kierunku? Trudno zgadywać. Ministerstwo w żaden sposób nie tego nie sygnalizuje. Artykuł z naszymi własnymi rozważaniami na temat efektywności obowiązujących przepisów i spekulacjami co do kierunków ewentualnych zmian postaramy się opublikować niebawem.


⇒ KOMPENDIUM DLA ŚWIADOMYCH UŻYTKOWNIKÓW E-HULAJNÓG:

Elektryczne hulajnogi – przepisy i regulacje. „SmartRide. Przepis na jazdę”

WSPARCIE