Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło zmiany w projekcie rozporządzenia, które określi wymogi techniczne dla elektrycznych hulajnóg i urządzeń transportu osobistego (UTO). Regulacje te mają zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku.

Projekt rozporządzenia jest już po etapie uwag międzyresortowych. Zmiany nie są duże, jednak z punktu widzenia użytkowników elektrycznych pojazdów osobistych idą w dobrym kierunku. Resort uwzględnił część uwag, które otrzymał w toku konsultacji publicznych projektu (niestety, zainteresowanie konsultacjami było tym razem niewielkie – uwagi, które wpłynęły, opisujemy w tym artykule).

E-hulajnoga może być cięższa i dłuższa

W najnowszej wersji projektu rozporządzenia zwiększono limit masy własnej elektrycznej hulajnogi do 30 kg – to o 5 kg więcej niż chciano zapisać wcześniej. Postulat, by zliberalizować ten zapis, wnosiło m.in. stowarzyszenie Mobilne Miasto.

Zwiększono także dopuszczalną długość elektrycznej hulajnogi do 1,4 m (zamiast  wcześniejszej planowanego 1,3 m).

Na uwagę zasługuje także fakt, że resort infrastruktury nie zdecydował się na dopisanie ograniczeń mocy silnika elektrycznej hulajnogi lub UTO ani dopuszczalnej wysokości pojazdu – mimo pojawiania się takich postulatów (wpłynęły one w uwagach ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości).

Ze względu na ograniczenie prędkości pojazdów do 20 km/h, uznano, iż nie ma potrzeby wskazywania parametru mocy silnika elektrycznego. W projekcie nie wskazano maksymalnej wysokości – większość krajów również nie zdefiniowała tego parametru

– czytamy w najnowszym uzasadnieniu projektu. Jak widać – z “konstrukcyjnego ograniczenia” prędkości do 20 km/h nie zrezygnowano, co dla wielu użytkowników na pewno będzie rozczarowaniem.

Oznakowanie e-hulajnogi – wystarczy kod QR

Jest także zmiana dotycząca wymogu oznakowania hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego numerem rozpoznawczym. W przypadku hulajnogi dopuszczono nowe rozwiązanie – znakowanie kodem QR:

W toku konsultacji publicznych uwzględniono uwagę o wprowadzeniu możliwości wyposażania hulajnogi elektrycznej w zapewniający jej identyfikację kod graficzny. W przypadku hulajnóg elektrycznych, znacząca część wypożyczanych urządzeń w miastach w Polsce, jest identyfikowana za pomocą kodów QR, które pozwalają równocześnie na ich szybkie odblokowanie przez użytkowników.

– pisze ministerstwo. Ta zmiana na pewno ucieszy branżę sharingową, której wydatnie ułatwi życie.

UTO też ma być znakowane

W pewnym sensie zaostrzono natomiast przepis dotyczący znakowania UTO. We wcześniejszej wersji projektu UTO mogły być zwolnione z konieczności posiadania numeru rozpoznawczego, jeśli uzasadniała to ich konstrukcja. Teraz dopisano im ten wymóg.

Propozycja ta spotkała się z uwagą środowiska o nieprecyzyjności przepisu, który będzie rodził niejasności interpretacyjne, zarówno na etapie umieszczania numeru przez producenta, jak również w toku kontroli drogowej. Przyjęto zatem analogiczne rozwiązanie jak w przypadku hulajnogi elektrycznej.

– wyjaśniają obecnie autorzy projektu.

Wszystko od 1 stycznia 2022 r.

Wykreślono także wcześniejszy zapis, który nakazywał, by elektryczna hulajnoga była zawsze wyposażona w “wytyczne dotyczące zasad użytkowania i poruszania się w ruchu drogowym”. Był on krytykowany, padały m.in. pytania gdzie te wytyczne miałby być ulokowane na elektrycznej hulajnodze.

Planowany akt prawny zostanie jeszcze notyfikowany do Komisji Europejskiej.

Na koniec przypominamy, jak zawsze, bardzo ważną rzecz – wymogi z rozporządzenia będą dotyczyły pojazdów wprowadzanych do obrotu od 1 stycznia 2022 r.

Te elektryczne hulajnogi i UTO, które zostały wprowadzone wcześniej, nie muszą spełniać wymagań określonych w projekcie, a tym samym będą mogły być dalej użytkowane, bez konieczności dostosowania do wymagań określonych  w przedmiotowym projekcie.

Ostatnie zdanie to dosłowny cytat z uzasadnienia projektu dla czytelników zaniepokojonych tym, czy ich elektryczne sprzęty będą nadal legalne. Owszem – będą.


⇒ Przepisy nowe, najnowsze i te dopiero planowane omawiamy w naszym hubie informacyjnym:

Elektryczne hulajnogi – przepisy i regulacje. “SmartRide. Przepis na jazdę”

WSPARCIE