E-hulajnogi – sharing – Polska. Czwarty kwartał 2022 roku

  Hulajnogi elektryczne - Hub Mobilności
  Źródło: Mobilne Miasto

  Przełom grudnia i stycznia to ten moment roku, w którym oferta współdzielonej mikromobilności jest w naszej strefie klimatycznej najskromniejsza. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane i informacje o polskim rynku współdzielonych hulajnóg elektrycznych według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

  Elektryczne hulajnogi - sharing - 4. kwartał 2022 r.
  Operatorzy współdzielonych e-hulajnóg działający w Polsce. Infografika pokazuje liczbę hulajnóg danej marki ogólnopolsko oraz liczbę miast, w których działa marka. Źródło: Mobilne Miasto

  Komentarz:

  • W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zimowa dostępność współdzielonych e-hulajnóg wzrosła w Polsce ponad dwukrotnie – i to zarówno pod względem podaży pojazdów (38 tys. hulajnóg na koniec 2022 roku wobec 18 tys. rok wcześniej), jak i liczby miejscowości, w których usługi te były dostępne (75 miejscowości na koniec 2022 r. wobec 29 rok wcześniej).

  • Podobnie jak przed rokiem obserwujemy różne strategie operatorów na okres zimy:

  Zachowanie liczebności floty na niezmienionym poziomie, niezależnie od pory roku, już drugi rok z rzędu pozwala usłudze TIER na zdobycie w tym okresie ponad połowy udziału rynkowego. Na koniec grudnia 2022 roku łącznie 20 tys. e-hulajnóg tej usługi dostępnych było w 60 miejscowościach i stanowiły 53 proc. rynku. Podobną taktykę, choć w nieporównywalnie mniejszej skali, zastosowała usługa Roler udostępniająca w dwóch miastach 500 e-hulajnóg (ponad 1 proc. udziału w rynku).

  Zmniejszenie zimą liczebności floty w porównaniu do okresu cieplejszego jest najczęstszą metodą dostosowania podaży pojazdów do popytu. Tej zimy postąpiły tak usługi Bolt (niewiele ponad 8 tys. e-hulajnóg w 21 miejscowościach i 22 proc. udziału w rynku – wobec blisko 35 tys. pojazdów na koniec września 2022 roku), Quick (niecałe 200 hulajnóg w miastach i 0,5 proc. udziału w rynku), a także – choć w wyraźnie mniejszej skali – Dott (9 tys. e-hulajnóg w 9 miejscowościach i 24 proc. udziału w rynku – wobec blisko 12 tys. pojazdów na koniec września 2022 roku).

  Wycofanie całej floty to także jedna z praktykowanych strategii. W tym roku przerwę zimową – inaczej niż w latach ubiegłych – zrobiła usługa Lime, pierwsza marka współdzielonych e-hulajnóg w Polsce, która w 2018 roku debiutowała we Wrocławiu i Warszawie właśnie w końcowym okresie roku. Podobnie postąpiła usługa blinkee.city, której pojazdów na darmo było wypatrywać w końcu grudnia 2022 roku.

  • W tym sezonie zimową stolicą współdzielonych e-hulajnóg pod względem podaży pojazdów została ponownie Warszawa z ofertą blisko 10 tys. takich pojazdów (rok wcześniej: 7 tys.), a całe podium było identyczne, jak w analogicznym okresie ubiegłego roku – z Trójmiastem na pozycji drugiej (z blisko 6 tys. pojazdów na koniec 2022 roku wobec niecałych 4 tys. rok wcześniej) oraz Krakowem na pozycji trzeciej (z flotą 3,5 tys. współdzielonych e-hulajnóg na koniec 2022 roku wobec 2,5 tys. rok wcześniej). Zauważalną różnicą był jednak fakt, że ww. miasta stanowiły na koniec ubiegłego roku już tylko połowę rynku, podczas gdy jeszcze rok wcześniej jego trzy czwarte.

  • W 2023 roku głównymi czynnikami kształtującymi rynek współdzielenia e-hulajnóg w Polsce będą w naszej ocenie następujące zjawiska:

  dalsze badanie przez operatorów popytu i nasycenia usług w istniejących, jak również nowych lokalizacjach;

  porządkowanie oraz regulowanie przez poszczególne samorządy ruchu i postoju współdzielonych e-hulajnóg w przestrzeni miejskiej;

  rosnąca świadomość miejskich decydentów, pracodawców oraz samych mieszkańców na temat korzystnego wpływu współdzielonej e-mikromobilności na równoważenie miejskich systemów transportowych;

  zbadanie i lepsze zrozumienie zależności w zakresie substytucji różnych sposobów przemieszczania się po mieście przez współdzieloną e-mikromobilność.

  Dla porównania poniżej pokazujemy stan polskiego rynku współdzielonych hulajnóg w analogicznym okresie rok wcześniej, tj. na koniec grudnia 2021 roku.

  Hulajnogi - sharing - 4 kwartał 2021

  Treść: Mobilne Miasto, współpraca: SmartRide.pl


  Wykorzystanie danych z tego materiału wymaga powołania się: “Źródło: Mobilne Miasto / SmartRide.pl

  WSPARCIE