Rowery – bikesharing – Polska.
  Pierwszy kwartał 2021 roku

  Rowery Nextbike w Warszawie

  Poniżej przedstawiamy dane na temat polskiego rynku współdzielonych rowerów, aktualne na koniec marca 2021 r., czyli u progu tegorocznego sezonu rowerowego. W tym okresie roku większość systemów rowerowych pozostawała jeszcze nieczynna, jednakże pomimo to w Polsce aktywnych było już 27 systemów roweru publicznego z ponad 13,5 tys. pojazdów.

  Była to oferta o ok. 7% mniejsza w porównaniu z tym samym momentem ubiegłego roku, co wynika przeważnie z przeciągających się postępowań przetargowych, spowodowanych m.in. urealnieniem (wzrostem) cen oczekiwanych przez branżę za obsługę systemów rowerowych według wymogów miast.

  Operatorzy bikesharingu działający w Polsce. Infografika pokazuje liczbę rowerów danej marki ogólnopolsko oraz liczbę systemów zarządzanych przez danego operatora. Źródło: Mobilne Miasto

  Komentarz:

  • Podobnie jak w roku ubiegłym, również na starcie sezonu 2021 szereg dużych miast pozostaje bez działającego systemu roweru miejskiego, w tym m.in. Kraków, Lublin czy Szczecin (w których przetarg nie został jeszcze rozpisany), Trójmiasto (tutaj postępowanie jest w toku) oraz Łódź, w której rowery miejskie pojawią się dopiero w maju (obecnie dostępny jest w Łodzi dużo skromniejszy system wojewódzki).
  • Tradycyjnie największym operatorem na polskim rynku jest spółka Nextbike, która zwycięską ręką wyszła z zawirowań roku 2020 wywołanych pandemią koronawirusa (dla przypomnienia: niespełna roku temu rząd zamknął na 1,5 miesiąca wszystkie systemy roweru miejskiego ). U progu sezonu 2021 Nextbike posiadał 86% rynku z blisko 12 tys. rowerów, dostępnych w 16 systemach.
  • Pozostali operatorzy dysponowali flotami ok. 400-500 rowerów, a ich udział rynkowy utrzymuje się na zbliżonym poziomie do lat ubiegłych.
  • Według naszych prognoz w II kwartale możemy spodziewać się szybkiego przyrostu liczby otwieranych systemów, a wraz z nimi osiągnięcia w szczytowym momencie tego okresu podaży ok. 20 tys. współdzielonych jednośladów w skali całego kraju.
  • Udział rynkowy członków wspierających Mobilnego Miasta w rynku współdzielonych rowerów: 86% (za sprawą Nextbike).

  Dla porównania poniżej pokazujemy stan rynku bikesharingu w analogicznym okresie rok temu – tuż przed wybuchem pandemii i wejściem w życie pierwszych obostrzeń rządowych.

  Bike sharing w Polsce - marzec 2020 r.

  Treść: Mobilne Miasto, współpraca: SmartRide.pl


  Wykorzystanie danych z tego materiału wymaga powołania się: “Źródło: Mobilne Miasto / SmartRide.pl

  WSPARCIE