W ubiegłym tygodniu niemieckie firmy Tier i Nextbike ogłosiły połączenie – a mówiąc ściślej, zakup 100 proc. udziałów Nextbike przez Tiera. Transakcja ma stworzyć potentata na rynku mikromobilności w Europie. Obie ogólnoeuropejskie marki działają także w Polsce – Nextbike od lat rozdaje karty na rynku rowerów publicznych, Tier jest od niedawna jednym z głównych operatorów wypożyczających elektryczne hulajnogi.

O ogłoszonej transakcji, postrzeganej z perspektywy polskiej spółki z grupy Nextbike, rozmawiamy z jej prezesem Tomaszem Wojtkiewiczem.


SmartRide.pl: Berlińska firma Tier Mobility GmbH, przejmując Nextbike GmbH z Lipska, staje się pośrednim akcjonariuszem Nextbike Polska, czyli spółki na czele której pan stoi. Ucieszył pana taki obrót spraw?

Tomasz Wojtkiewicz, CEO Nextbike Polska: Nextbike GmbH to nasz główny dostawca technologii i dominujący, choć nie jedyny akcjonariusz*. Ta fuzja jest dla nas fantastyczną szansą, aby współpracować z jeszcze większym technologicznym partnerem i mieć dostęp do pierwszej w branży prawdziwie multimodalnej platformy, największej w Europie.

Tomasz Wojtkiewicz, CEO Nextbike Polska, mówi o fuzji z Tier
Tomasz Wojtkiewicz, CEO Nextbike Polska

Tier to operator numer 1, łączący rowery elektryczne, towarowe, hulajnogi elektryczne i elektryczne skutery, tzw. mopedy, a po fuzji także rowery napędzane siłą mięśni. Oferuje je we wszystkich możliwych systemach współdzielenia – free float, czyli bez stacji dokujących, systemach opartych na stacjach i hybrydowych. Wspólnie możemy zapewnić alternatywę dla samochodu dla wszystkich potrzeb związanych z mobilnością. To bardzo istotna zaleta dla wszystkich naszych partnerów i użytkowników.

Gracz hulajnogowy przejął gracza rowerowego, mającego sporo dłuższy staż na rynku. Czy z tego faktu można wyciągać wnioski, co do kierunku rozwoju branży mikromobilności?

Nawet bez Tier już od miesięcy pracowaliśmy nad integracją elektrycznych hulajnóg i postawiliśmy sobie to jako jeden z celów naszej firmy na rok 2022. Nextbike do tej pory nie wprowadzał e-hulajnóg głównie ze względu na sposób, w jaki działają niektóre firmy hulajnogowe. TIER jest tutaj wyjątkiem od reguły. Elektryczne hulajnogi są absolutnie komplementarne wobec rowerów i są ważną częścią transformacji mobilności. Obecnie będziemy mogli skorzystać bezpośrednio z wiedzy Tier i zrobić duży krok w rozwoju.

Jak głębokiej integracji obu przedsiębiorstw i marek można się spodziewać?

Marka Nextbike ma wielką wartość zarówno dla klientów, jak i miast. Dlatego nie ma zamiaru łączenia obu marek ani teraz, ani w najbliższej przyszłości.

Powstanie wspólny zespół integracyjny, który przyjrzy się różnym strategiom integracji. Cały proces połączenia trzeba oczywiście dokładnie zaplanować i przeprowadzić. Z uwagi na specyficzną strukturę kapitałową i model franczyzowy Nextbike Polska, proces ten nie będzie nas dotyczył bezpośrednio ani w pierwszej kolejności. Jednak wierzę, że spodziewane wkrótce zakończenie restrukturyzacji** Nextbike Polska spowoduje zmiany w strukturze właścicielskiej naszej spółki, a w konsekwencji zwiększy skalę zaangażowania Nextbike Polska w proces integracji z Tier Mobility.

Jak fuzja wpłynie na biznes obu spółek w Polsce?

Dzięki zróżnicowanemu portfolio produktów obu firm będziemy mogli w przyszłości łączyć rowery, rowery elektryczne, rowery cargo, hulajnogi i motorowery w elastyczne, hybrydowe i stacyjne systemy współdzielenia. Jest to ważny, unikalny atut i przewaga konkurencyjna w sprzedaży, który chcemy w pełni wykorzystać. Oczywiście będziemy nadal wspólnie optymalizować i rozwijać ofertę.

Duże doświadczenie Nextbike w wygrywaniu przetargów na obsługę systemów miejskich, w połączeniu z innowacyjną i finansową siłą Tier, pozwolą nam realizować nowe możliwości biznesowe.

Będziemy oferować miastom holistyczne, zrównoważone i zintegrowane rozwiązanie transportowe. Wierzę, że rozwiąże to jedno z największych naszych wyzwań – dostęp do finansowania projektów i pozwoli się mocno zaangażować w walkę o przyszłe kontrakty. Z tego osobiście najbardziej się cieszę.


* Nextbike GmbH jest większościowym udziałowcem Nextbike Polska posiadającym 45,08% udziału w kapitale spółki oraz 51,72% udziału w głosach walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

** Nextbike Polska S.A. znajduje się obecnie formalnie w procesie restrukturyzacji

WSPARCIE